Regulamin

REGULAMIN C12 SPEC. SZKOLENIA

Organizator:
C12 Spec. Szkolenia Dariusz Pollak
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-052 Łódź
NIP: 6521391408
REGON: 381723269

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Podczas treningów z bronią palną, Uczestnik musi bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora lub osoby prowadzącej strzelanie, pod rygorem usunięcia ze
szkolenia.
2. Uczestnik biorący udział w szkoleniu nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, pod rygorem usunięcia ze szkolenia.
3. Zabrania się noszenia oraz przemieszczania załadowanej broni w trakcie szkolenia poza stanowiskiem strzeleckim, chyba że instruktor prowadzący postanowi inaczej.
4. Zabrania się operowania bronią palną poza miejscami do tego wyznaczonymi przez instruktora lub osobę prowadzącą strzelanie.
5. Zabrania się dotykania cudzej broni lub amunicji bez zgody jej właściciela.
6. Podczas strzelania z broni palnej, każdy Uczestnik przebywający na strzelnicy, zobowiązany jest do noszenia okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz regulaminem szkoleń C12 Spec. Szklenia, pod rygorem usunięcia ze
szkolenia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub pozostawione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.
9. Zabrania się kierowania broni w stronę inną niż kulochwyt główny strzelnicy, w szczególności zabrania się kierowania broni w kierunku ludzi, zwierząt lub cudzej własności.
10. Broń używana na szkoleniach musi być sprawna. Zabrania się używania uszkodzonej, przerobionej broni lub amunicji.

WARUNKI OGÓLNE SZKOLENIA
1. W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
4. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz podpisania regulaminu szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI / ZWROTU PIENIĘDZY / REKLAMACJE
1. Zakup szkolenia na stronie internetowej C12 Spec. Szkolenia wiąże się z zapoznaniem oraz akceptacją tegoż regulaminu.
2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w terminie oraz wysokości określonej na podstronie wybranego szkolenia.
3. W przypadku braku własnej broni oraz amunicji, uczestnik proszony jest o kontakt oraz zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za udostępnienie broni i
amunicji. Wysokość opłaty oraz sposób jej wniesienia określony jest na podstawie zużycia amunicji oraz cennika strzelnicy, na miejscu, po odbyciu szkolenia.
4. W przypadku zgłoszenia braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu jest możliwość uzyskania zwrotu części wpłaty, natomiast z powodu ograniczenia ilości
osób biorących udział w szkoleniu oraz poniesionych kosztów przez organizatora, zwrot części kosztów wygląda następująco:
> 14 dni przed jego rozpoczęciem, przysługuje zwrot 70% wpłaty, możliwość zmiany na inny termin.
14-7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot 50% wpłaty.
< 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie udzielamy żadnych rekompensat.
5. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z brakiem wymaganej liczby osób, organizator ma obowiązek zmienić termin szkolenia bądź zwrócić koszty.                                                                                                          6. Reklamacje przyjmowane są po adresem mailowym: darek@c12.com.pl lub na adres C12 Spec. Szkolenia Dariusz Pollak, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8  90-052 Łódź. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty doręczenia.

co nas wyróŻnia

Doświadczenie zdobyte na polu walki oraz podczas operacji specjalnych.

Uczestnictwo na misjach, m. in. w Kosowie, Iraku, Afganistanie.

Znajomość nowoczesnych i efektywnych metod działania zdobytych podczas szkoleń międzynarodowych, m. in. w Bośni i Hercegowinie, USA, Finlandii, Francji, Korsyce czy Kanadzie.

Szkolenia survivalowe oraz SERE o różnym stopniu zaawansowania. Przygotowanie psychologiczne oraz umiejętność efektywnego i skutecznego przekazania wiedzy, zdobytej podczas różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Czytaj więcej

Kontakt

C12 SPEC. SZKOLENIA
DARIUSZ POLLAK

90-052 Łódź
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8

nr. konta mBank: 
67 1140 2004 0000 3102 7817 4156

Tel:. + 48 669 054 125
E-mail: darek@c12.com.pl
NIP: 652 139 14 08

Zobacz jak dojechać